Wat moet er op een factuur komen?

Wat moet er op een factuur komen?

U staat op het punt om de eerste factuur uit te sturen. Hoe stelt u deze op een correcte manier op? Bedrijven worden steeds kritischer wanneer gaat om uitbetalingen. Options Gouda zorgt ervoor, door middel van de software van Yuki, dat alle mogelijke gaten worden gedicht. De Belastingdienst heeft strenge eisen, Options Gouda zorgt ervoor dat deze worden nageleefd.

Een geschreven weergave van een betaling die verricht moet worden. Veel simpeler valt een factuur niet te duiden. Echter, het aantal soorten facturen loopt enorm uiteen. Daarom is het belangrijk dat elke factuur dezelfde ‘kern’ bevat, zodat voor een ieder (en dus ook voor de Belastingdienst) duidelijk is wat u verlangt van een persoon en/of bedrijf.


Deze gegevens mogen niet ontbreken in de kop van de factuur:
● Correcte en gehele (juridische) bedrijfsnaam en adres van de versturende partij. Welke ook bij de KvK staat ingeschreven.
● Gehele bedrijfsnaam en adres van ontvangende partij.
● BTW nummer (wanneer het om verlegde BTW gaat, ook het BTW nummer van de opdrachtgever vermelden).
● KvK nummer.
● Factuurdatum.
● Een uniek factuurnummer. Er zijn hier veel mogelijkheden, bijvoorbeeld 00123, AB-11-18 of 08312019.


In de factuurregels moeten in elk geval deze punten naar voren komen:
● Een exacte omschrijving van de geleverde producten en/of diensten.
● Het aantal producten, diensten of gewerkte manuren.
● Datum van aflevering van een of meerdere van twee bovenstaande punten. Daarnaast moet ook een evt. voorschot vermeld worden.
● Bedrag (exclusief BTW) welke u in rekening brengt.
● Het in rekening gebrachte BTW bedrag.
● Het totaal uit te betalen bedrag aan BTW.


Wanneer het op betalingscondities aankomt, deze hoeven niet vermeld te worden. Wel wordt dit geadviseerd, dus wanneer dit mogelijk is, is het altijd raadzaam dit toe te voegen. Hiermee wordt aangegeven hoe de betaling voldaan moet worden, binnen hoeveel tijd en onder welke (eventuele) voorwaarden. Het is altijd raadzaam om een vervaldatum te benoemen, om het juridisch waterdicht te maken.

De lay-out en vormgeving is volledig aan u. Hier zijn geen wettelijke verplichtingen aan verbonden. U kunt dus zelf een standaard format creëren voor uw facturen. Daarnaast zijn er online veel lay-outs en templates te vinden. Zo kunt u dit in zijn geheel naar uw eigen wens maken.

Robert Schroer  29-08-2019