Maak op tijd gebruik van de regelingen

Maak op tijd gebruik van de regelingen

Bijna alle ondernemers zullen getroffen worden door de coronacrisis. Zo ook de ZZP’ers. Velen zagen hun inkomsten in een keer helemaal wegvallen. Van de ene dag op de andere dag werden hun opdrachten gecanceld. Dan wordt je toch wel heel hard getroffen. Daar kan geen marketing of verkooppraatje iets aan doen. Maar ZZP’ers let wel op er zijn natuurlijk ook voor jullie regelingen waar je gebruik van kan maken. Een paar op een rij.

Eerste stap TOGS

Als de nood er direct was zou de eerste stap natuurlijk geweest zijn om TOGS aan te vragen. De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren geeft de mogelijkheid om een bedrag van € 4.000,-- aan te vragen. Deze gift vanuit de overheid is bedoeld om de eerste zware klap op te vangen. U heeft nog tot 26 juni 2020 om deze gift aan te vragen als het wenselijk en/of noodzakelijk is. Uw bedrijf met wel de juiste SBI code hebben om de gift toegewezen te krijgen en ook zijn er voorwaarden van pas. Hier kunt u alle benodigde informatie vinden en ook aanvragen.

Stap twee de belastingdienst

Bent u er dan? In vele gevallen nog niet. Laten we eerlijk zijn het is natuurlijk een hele prettige zaak dat u € 4.000,-- kunt ontvangen als gift om de eerste tijd even door te komen maar vele ZZP’ers hebben hun opdrachten nog steeds niet terug.

Belangrijk is en blijft om financieel goed inzicht te houden als het om uw financiën gaat. Digitaal gaat dat natuurlijk veel prettiger dan wanneer u het offline doet. Maar wat ook belangrijk is in deze tijd is kijken welke mogelijkheden er nog meer zijn. Wat kunt u bijvoorbeeld regelen met en/of via de belastingdienst. Zij hebben een aantal mogelijkheden voor de ondernemers op een rij gezet. Zo is het mogelijk enkele betalingen uit te stellen waardoor u wat extra ruimte krijgt om te gaan zoeken en werken aan bronnen van inkomsten zonder dat er direct uitgaven tegenover staan.

Misschien werkt u met een voorlopige aanslag over de door u geprognotiseerde winst over het jaar. We kunnen ons voorstelen dat deze lager uit zal vallen maar u betaald nog wel steeds die voorlopige aanslag. Die kan er juist nu behoorlijk inhakken. Deze kunt u ook verlagen. Zo heeft de belasting diverse mogelijkheden om besparend te werken op een rij gezet. Deze zijn hier te vinden. 

Maar maak er wel op tijd gebruik van. Denk niet ik heb het niet nodig. Blijf werken aan en met een goede update van uw financieel inzicht en overzicht. En neem op tijd de stappen om uitgaves te besparen waar het mogelijk is. Beter een stap terugdraaien dan denken van had ik het maar gedaan.

Ernst Jan Bos  20-05-2020